Kto sa o nás stará

Personálne obsadenie školy

Riaditeľka MŠ: Marta Ďuriančíková

Vedúca ŠJ pri MŠ: Eleonóra Kováčiková


1. trieda: Marta Ďuriančíková a Ing. Adriana Szórádová 

2. trieda: Mgr. Jana Lisyová a Mgr. Miriama Uhareková

3. trieda: Denisa Vagačová a Bc. Noémi Gécziová


Upratovačky: Helena Ráczová a Klaudia Zrubcová

Kuchárky: Valéria Czaková, Eva Šestáková a Ingrid Szóradová


SNOEZELEN 

V škôlke sme pre naše deti otvorili novú relaxačnú SNOEZELEN miestnosť, ktorá ponúka škálu zrakových, hmatových, zvukových či čuchových podnetov pre stimuláciu zmlyslov a predstavuje veľký krok k modernizácií našej škôlky.  

V bielej triede od podlahy až po strop sú umiestnené optické ilúzie s kombináciou farebných svetelných efektov, textúrami a aromatickými vôňami. V takomto prostredí (nielen) dieťa nachádza pokoj, učí sa taktiež pracovať so svojím emočným vypätím, rozvíja svoje zmysly ako aj sústredenie a pomocou rôznych špecializovaných predmetov trénuje jemnú motoriku.