Vitajte na stránke                              MATERSKEJ ŠKOLY VANSOVEJ

Aktuality - škôlka dočasne zatvorená!

🛈 Typy a návrhy pre spestrenie času na konci tejto stránky pravidelne aktualizujeme o nové nápady.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 až do odvolania.

Informácie o koronavíruse COVID-19

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia

Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri všetkých bežných vzdušných nákazách. Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia:

 • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • ak ste chorý, liečte sa doma,
 • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
 • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze,
 • oblasti postihnuté koronavírusom si môžete pozrieť aktuálne na: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd4029942...

K otázkam verejnosti týkajúcim sa koronavírusu je zriadené call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Ľudia môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

Príznaky nákazy novým koronavírusom

Niektorí ľudia infikovaní vírusom nemajú žiadne príznaky.

 • zvýšená teplota,
 • únava,
 • bolesť svalov,
 • kašeľ,
 • upchatý nos,
 • bolesť v hrdle

Ak ste chorý, alebo ste boli vystavený COVID-19:

 • Najprv zavolajte svojmu lekárovi a poraďte sa s ním,
 • nie je dobré hladať lekársku pomoc na urgentných príjmoch či pohotovostiach, pokiaľ nemáte veľmi vážne príznaky,
 • medzi takéto príznaky patrí veľmi vysoká alebo nízka teplota, dýchavičnosť alebo pocit na odpadnutie,
 • pred príchodom na urgentný príjem zavolajte na dané pracovisko, aby boli pripravení na váš príchod.

Nápady pre sprestrenie voľného času detí

Pracovné zošity, rozprávky, omaľovávanky či pohybové hry

ROZPRÁVKY

OMAĽOVÁVANKY a EDUKAČNÉ MATERIÁLY

 • Šikovník pre deti TU
 • Omaľovávanky od Petra Toth TU
 • Omaľovávanky, vystrihovačky a knižka o opiciach zadarmo TU
 • Materiál pre materské školy - pracovné zošity, kreslenie, pohybové hry a iné TU
 • Logopedické riekanky TU

29.3.2020

Logopedické riekanky

Naša reč sa stáva pre dieťa prvým návodom, ako hovoriť. Je to však dlhá a namáhavá cesta, aby sa dieťa dopracovalo k tomu, že vysloví správne svoje prvé hlásky, slová či ucelené vety. K tomu, aby sa dieťa naučilo správne rozprávať, mu môžu aktívne dopomôcť i rodičia. Pre deti predškolského veku sú na fixovanie nových hlások ideálne rytmické riekanky, básničky alebo vyčítanky, ktoré si dieťa vďaka rytmu ľahko zafixuje. V praxi sa osvedčilo spájanie grafomotorických cvičení a riekaniek, piesní alebo slabík.  

Viac nájdete TU 

[Zdroj: Zuzana Gránska, Logopedické riekanky pre rozvoj reči, eduworld.sk]