Kontakt

Materská škola Vansovej
Vansovej 6
949 01 Nitra- Zobor
Slovensko

MŠ          7412601

jedáleň  +421 950 287 221

mstvansovej@smsnitra.sk

Pondelok - piatok od 6:30 do 16:30

Rada školy

Členovia rady školy

  • zástupcovia rodičov: Silvia Jakubíková, Katarína Valíčková, Jana Kletečková
  • zástupcovia zamestnancov: Denisa Vagačová, Miriama Uhareková, Zlatica Bojňanská
  • delegovaní zastupcovia Mesta Nitra: Mária Orságová, Miloslav Hatala, Beáta Bojkovská Tekeliová